سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم سینمایی اتاق مرگ - پروژه مخوف ام کی اولترا 2009


    فیلم سینمایی اتاق مرگ - پروژه مخوف ام کی اولترای سازمان سیا آنلاین با ترجمه فارسی

                             https://www.youtube.com/watch?v=187SaZMBg6c

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

کماندوی کودک کش و توسری خور ارتش صهیون 2015


ویدئوی کوتاه کماندوی کود کش و توسری خور ارتش صهیون آنلاین 


پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند فاجعه بذرهای ژنتیک 2015


                               فیلم مستند فاجعه بذرهای ژنتیک آنلاین با ترجمه فارسی

                               https://www.youtube.com/watch?v=s2yU-GEv_Sw

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند کمپین جنگ علیه عراق 2013


                         فیلم مستند کمپین جنگ علیه عراق 2013 آنلاین با ترجمه فارسی

                               https://www.youtube.com/watch?v=kWnD1eSboMM

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم سینمایی آنها زنده اند - آدم ها و ربات ها 1988


                فیلم سینمایی آنها زنده اند - آدم ها و ربات ها 1988 آنلاین با ترجمه فارسی

                               https://www.youtube.com/watch?v=RslHUvVSF60

سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

مستند حکومت در سایه - کنترل الکترونیک


فیلم مستند حکومت در سایه - کنترل الکترونیک آنلاین با ترجمه فارسی

دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم سینمایی واحد نهم - روسی


فیلم سینمایی - روسی واحد نهم آنلاین با ترجمه فارسی