سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

حقایقی وحشتناک از تئوری توطئهمینی مستند حقایقی وحشتناک از تئوری توطئه آنلاین با زیرنویس فارسی 


مستند جنبش قدرت سیاهان 2011


فیلم مستند جنبش قدرت سیاهانِ آمریکا آنلاین با زیرنویس فارسی 


یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند ابر شرکت ها - انحصارات


فیلم مستند ابر شرکت ها با زیرنویس فارسی آنلاین

https://www.youtube.com/watch?v=sf_P3cufGMI

فیلم مستند جنگ جهانی چهارم


فیلم مستند جنگ جهانی چهارم آنلاین با زیرنویس فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=Q2GglXxYyEw

جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند آزمایشی از جنس مرگ

فیلم مستند آزمایشی از جنس مرگ آنلاین با زیرنویس فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=4DnCjeJ9rXs

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند شهروند شماره چهار 2014

داونلود فیلم مستند شهروند شماره چهار  با زیرنویس فارسی

زیرنویس فارسی

داونلود مستند از تورنت 

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند خلیج وحشت 2009فیلم مستند خلیج وحشت آنلاین با زیرنویس فارسی