سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

فیلم مستند - غذاهای مسخ ژنتیک 2017


فیلم مستند غذاهای مسخ ژنتیک 2017 آنلاین با ترجمه فارسی  

https://vimeo.com/269915213

برای هموطنان مقیم داخل کشور

http://tamasha.com/carlos?tab=videos

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۸, سه‌شنبه

فیلم مستند - کابوس داعش رقه 2018


فیلم مستند - کابوس داعش رقه 2018 آنلاین با ترجمه فارسی 

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

فیلم مستند - ماشین تولید بدهی 2015

فیلم مستند - ماشین تولید بدهی 2015 آنلاین با ترجمه فارسی 


۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

فیلم مستند - گله گرگ ها 2015 The Wolfpack


فیلم مستند گله گرگ ها 2015 آنلاین با ترجمه فارسی

۱۳۹۷ فروردین ۱۷, جمعه

فیلم مستند - مقاومت نکنید 2017فیلم مستند - مقاومت نکنید 2017 آنلاین با ترجمه فارسی

۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

فیلم مستند - آمریکا بر آستان جنگ نژادی 2017


فیلم مستند - آمریکا بر آستان جنگ نژادی 2017 آنلاین و ترجمه فارسی 


از سرور تماشا 

فیلم مستند - بحران پناهجویان در آلمان 2017


فیلم مستند - بحران پناهجویان در آلمان 2017 آنلاین با ترجمه فارسی 


از سرور تماشا