سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

مینی مستند - آیا سفر به کره ماه دروغ بود 2015


مینی مستند - آیا سفر به کره ماه دروغین بود 2015

مینی مستند - چرا زمین تخت است 2014


مینی مستند - چرا زمین تخت و مسطح است و نه کروی 2014

۱۳۹۶ اسفند ۱۰, پنجشنبه

۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

۱۳۹۶ اسفند ۵, شنبه

۱۳۹۶ بهمن ۲۸, شنبه