سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

فیلم سینمایی بابی ساندز 2008

                    
                       فیلم سینمایی گرسنگی مبارزات بابی ساندز آنلاین با ترجمه فارسی

                                             https://vimeo.com/167491031

                                             سرود بابی ساندز با ترجمه فارسی

                            https://www.youtube.com/watch?v=Nd72mYwWJ3c

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

فیلم مستند بیلدربرگ - مافیای قدرت جهان


فیلم مستند بیلدربرگ - مافیای قدرت جهان آنلاین با ترجمه فارسی ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

فیلم مستند نیمه تاریک شکلات - نستله و بردگی کودکان


فیلم مستند نیمه تاریک شکلات - نستله جنایتکار و بردگی کودکان 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

فیلم مستند اسرار ترور اولاف پالمه 2016


فیلم مستند اسرار ترور اولاف پالمه 2016 آنلاین با ترجمه فارسی ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

فیلم مستند فیدل کاسترو و انقلاب کوبا 2014


فیلم مستند فیدل کاسترو و انقلاب کوبا آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

فیلم مستند جنگ افغانستان 1989 - 1979


فیلم مستند جنگ افغانستان 1979 آنلاین با ترجمه فارسی