سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲, شنبه

فیلم مستند جنبش اکتیویسم بخش 6+5


فیلم مستند جنبش اکتیویسم بخش 6+5 آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۵, جمعه

فیلم مستند جنبش اکتیویسم - بخش 4+3


فیلم مستند جنبش اکتیویسم بخش سوم و چهارم آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

فیلم مستند جنبش اکتیویسم - بخش اول و دوم


فیلم مستند جنبش اکتیویسم - بخش اول و دوم  آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

مینی مستند تفرقه بینداز و حکومت کن


مینی مستند تفرقه بینداز و حکومت کن - دکتر دیوید دوک با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

مینی مستند لیبی در دوران معمر قذافی
مینی مستند لیبی در دوران معمر قذافی آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

فیلم مستند جنگ از دریچه دوربین


فیلم مستند جنگ از دریچه دوربین آنلاین با ترجمه فارسی