سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

فیلم سینمایی فرمانده کارلوس 2010


فیلم سینمایی فرمانده کارلوس 2010 آنلاین با ترجمه فارسی 


۱۳۹۶ تیر ۱۰, شنبه

فیلم مستند فرا هنجار سازی - آدام کورتیس 2016


 فیلم مستند فرا هنجار سازی - آدام کورتیس 2016 آنلاین با ترجمه فارسی

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

فیلم تبلیغاتی پیروزی اراده - آلمان 1935
فیلم تبلیغاتی پیروزی اراده - آلمان 1935 آنلاین با ترجمه فارسی

از سرور یوتیوب


از سرور ویمئو از سرور بومی آپارت 

فیلم سینمایی نگاه خیره اولیس 1995


فیلم سینمایی نگاه خیره اولیس 1995 آنلاین با ترجمه فارسی

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

فیلم مستند پنجاه سال در زندان 2016


فیلم مستند پنجاه سال در زندان 2016 آنلاین با ترجمه فارسی 

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

فیلم مستند پاتریس لومومبا نخست وزیری که در اسید حل شد 2000


فیلم مستند پاتریس لومومبا نخست وزیری که در اسید حل شد آنلاین با ترجمه فارسی 

از سرور ویمئو 


 از سرور دیلی موشناز سرور بومی آپارات    

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

فیلم سینمایی رزمندگان راه آزادی 1996


فیلم سینمایی رزمندگان راه آزادی 1996 آنلاین با ترجمه فارسی