سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

مینی مستند لیبی در دوران معمر قذافی
مینی مستند لیبی در دوران معمر قذافی آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

فیلم مستند جنگ از دریچه دوربین


فیلم مستند جنگ از دریچه دوربین آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۴, جمعه

فیلم سینمایی وقتی نیچه گریست 2007


فیلم سینمایی وقتی نیچه گریست آنلاین با ترجمه فارسی 


ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

فیلم سینمایی بابی ساندز 2008

                    
                       فیلم سینمایی گرسنگی مبارزات بابی ساندز آنلاین با ترجمه فارسی

                                             https://vimeo.com/167491031

                                             سرود بابی ساندز با ترجمه فارسی

                            https://www.youtube.com/watch?v=Nd72mYwWJ3c

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

فیلم مستند بیلدربرگ - مافیای قدرت جهان


فیلم مستند بیلدربرگ - مافیای قدرت جهان آنلاین با ترجمه فارسی ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

فیلم مستند نیمه تاریک شکلات - نستله و بردگی کودکان


فیلم مستند نیمه تاریک شکلات - نستله جنایتکار و بردگی کودکان