سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند قرن خود - قسمت سوم پلیس ذهن


فیلم مستند قرن خود - قسمت سوم پلیس ذهن آنلاین با ترجمه فارسی


شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند قرن خود - قسمت دوم مهندسی رضایت


فیلم مستند قرن خود - قسمت دوم مهندسی رضایت آنلاین با ترجمه فارسی 


یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند قرن خود - قسمت اول ماشین های شادی


فیلم مستند قرن خود - ماشین های شادی آنلاین با ترجمه فارسی 


چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم سینمایی فارنهایت 451


فیلم سینمایی فارنهایت 451 آنلاین با ترجمه فارسییکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

مینی مستند چرا مردم هلوکاست را انکار می کنند


مینی مستند چرا مردم هلوکاست را انکار می کنند آنلاین ترجمه فارسی 


شنبه ۲ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش.

مینی مستند ناگفته هایی از جنگ علیه سوریه 2015


مینی مستند ناگفته هایی از جنگ علیه سوریه 2015 آنلاین با ترجمه فارسی


فیلم مستند داستان پیدایش سندروم داعش


 فیلم مستند داستان پیدایش سندروم داعش آنلاین با ترجمه فارسی