سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

فیلم مستند - باب مارلي خواننده عشق و آزادي


                زندگینامه باب مارلی خواننده عشق و سراینده زندگی آنلاین با ترجمه فارسی

                                 https://www.youtube.com/watch?v=1GIgtfHlgzo

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

مینی مستند بیل گیتس - واکسیناسیون و عقیم سازی توده ای


مینی مستند بیل گیتس - واکسیناسیون و عقیم سازی توده ای 

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

مینی مستند داستان بردگی انسان


مینی مستند داستان بردگی انسان آنلاین با ترجمه فارسی 

                             https://www.youtube.com/watch?v=hPL5_7GArC0

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

مستند غبار مه آلود جنگ، اعترافات مک نامارا


مستند غبار مه آلود جنگ، اعترافات مک نامارای آدمکش عموسام 

قسمت اول 

قسمت دوم

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

فیلم سینمایی پدرم و پسرم 2005


فیلم سینمایی پدرم و پسرم ، نستالوژی چپ در ترکیه 

قسمت اول 

قسمت دوم 

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

مستند جنبش جهانی بلک بلوک، سیاه جامگان          
 فیلم مستند جنبش جهانی بلک بلوک، سیاه جامگان 
قسمت اول 

قسمت دوم 

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

مینی مستند دروغ آنها زندگی ما


 مینی مستند دروغ آنها زندگی ما آنلاین با ترجمه فارسی