سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند عصر حماقت

                               
                                  فیلم مستند عصر حماقت انلاین با زیرنویس فارسی

                             https://www.youtube.com/watch?v=JSepWpFjhO4

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند رازهای پنهان پول I,II,III,IVفیلم مستند رازهای پنهان پول آنلاین چهار بخش با ترجمه فارسی 

بخش اول و دوم 


بخش سوم و چهارم 

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند پنج دوربین شکسته                               فیلم مستند پنج دوربین شکسته آنلاین با ترجمه فارسی

                             https://www.youtube.com/watch?v=m1XecQQRAmc

جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

سه گانه روح زمانهسه گانه روح زمانه آنلاین با ترجمه فارسی

قسمت اول 2007

قسمت دوم 2008

                                https://www.youtube.com/watch?v=1H-5E1epEXg

                                                          قسمت سوم 2011
                               https://www.youtube.com/watch?v=mCEfanEh1_U

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فیلم مستند چرا می جنگیمفیلم مستند چرا می جنگیم آنلاین با ترجمه فارسی 

فیلم مستند 21 روز ومن - ایرانی


                                               فیلم مستند 21 روز و من - ایرانی آنلاین

                                     www.dailymotion.com/video/x2yorh2

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

مستند نیمه تاریک استادیوم های برزیل                        فیلم مستند نیمه تاریک استادیوم های برزیل آنلاین با ترجمه فارسی

                                  http://www.dailymotion.com/video/x2ykba7