سلاملطفا فقط افراد با شعور وارد شوند !
ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

فیلم مستند اسرار ترور اولاف پالمه 2016


فیلم مستند اسرار ترور اولاف پالمه 2016 آنلاین با ترجمه فارسی ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

فیلم مستند فیدل کاسترو و انقلاب کوبا 2014


فیلم مستند فیدل کاسترو و انقلاب کوبا آنلاین با ترجمه فارسی 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۷, شنبه

فیلم مستند جنگ افغانستان 1989 - 1979


فیلم مستند جنگ افغانستان 1979 آنلاین با ترجمه فارسی 


فیلم مستند فراماسیونری در فنلاند 2013


فیلم مستند فراماسونری در فنلاند 2013 آنلاین با ترجمه فارسی 


ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

فیلم سینمایی دیوانه از قفس پرید


فیلم سینمایی و ممنوعه دیوانه از قفس پرید آنلاین با ترجمه فارسی


ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

مستند پروپاگاندای صهیونیسم کنترل ذهن آمریکا 2016

مستند پروپاگاندای صهیونیسم کنترل ذهن آمریکا 2016 آنلاین با ترجمه فارسی

لینک یوتیوب

از دیلی موشن